Ce acte sunt necesare pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata?

Societatea cu raspundere limitata (SRL) este cea mai des intalnita forma de organizare a activitatii comerciale in Romania. Pentru inceput va prezint pe scurt cateva caracteristici ale acesteia:

– asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aportului la capitalul social;
– societatea va fi condusa de Adunarea Generala a Asociatilor, iar administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre administratori, carora asociatii le pot distribui puteri limitate sau nu;
– se poate infiinta si cu un asociat unic, singura conditie fiind ca acesta sa nu mai fie asociat unic intr-o alta societate;
– toate societatile se declara la inceput ca microintreprinderi. In cazul in care, in cursul anului fiscal, microintreprinderea realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit, luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu (este foarte important sa decideti daca sunteti platitor de TVA sau nu). Va declarati neplatitor de TVA daca preconizati o cifra de afaceri mai mica de 65.000 euro, al carei echivalent in ron se stabileste la cursul de schimb comunicat de BNR la momentul aderarii, respectiv 220.000 ron.

Pasii pentru infiintarea unei societati sunt urmatorii:

1. Rezervarea denumirii societatii – se completeaza o cerere tip (trebuie sa aveti in vedere alegerea a cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor) – costul este de 72 ron si eliberarea dovezii privind rezervarea denumirii dureaza aproximativ 30 de minute. Rezervarea unei denumiri care contine cuvintele: national, roman, institut sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.

2. Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii Codului CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si obiectelor secundare de activitate. Puteti stabili un obiect principal de activitate si alege unul sau mai multe obiecte secundare de activitate. Exista situatii in care desfasurarea unui anumit obiect de activitate presupune conditii suplimentare (autorizatii prealabile, atestate profesionale).

3. Stabilirea sediului social. Sediul social se stabileste prin incheierea unui contract de comodat sau de inchiriere, contract incheiat intre proprietarul imobilului si viitoarea societate. Dreptul de proprietate va fi dovedit de proprietar prin: contract de vanzare-cumparare, donatie, autorizatie de construire si proces verbal de predare-primire, dupa caz. Daca este vorba de un apartament la bloc este nevoie de acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari. O alta optiune pentru companii ar fi fixarea sediului la un avocat pentru o perioada de 1 an de zile.

4. Actul Constitutiv. Acesta trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
– numarul asociatilor si datele de identificare, aportul la capitalul social al fiecaruia, participarea la profit si pierderi;
– denumirea firmei (inclusiv numarul rezervarii de la ONRC);
– sediul;
– obiectul principal de activitate;
– obiecte secundare de activitate (daca exista);
– numele administratorului, datele de identificare, puterile pe care le detine si perioada pentru care va detine aceasta functia.

5. Declaratiile pe proprie raspundere vor fi date de administrator si de catre asociati, ca dovada ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati. Acestea vor fi atestate de un avocat daca asociatii/administratorii sunt persoane fizice persoane juridice romane.

6. Depunerea capitalului social la banca. Capitalul social este minim de 200 ron pentru un SRL.

7. Specimenul de semnatura. Administratorul va da specimenul de semnatura in fata notarului sau in fata Referentului de la Registrul Comertului.

8. Depunerea dosarului la Registrul Comertului si inregistrarea SRL-ului. Dupa ce dosarul este complet, acesta se depune la Registrul Comertului pentru efectuarea inmatricularii si inregistrarii societatii. Suplimentar, vom completa cateva formulare tip cu privire la destinatia sediului social (declaratie pe propria raspundere pentru desfasurarea anumitor activitati sau fara activitate: model 1 sau 2). Atentie! Registrul Comertului verifica din oficiu cazierul fiscal al asociatilor. In cazul in care aveti fapte inscrise in cazierul fiscal (cel mai des intalnit exemplu: sunteti administratorul unei societati inactive/intrate in insolventa) nu veti putea fi asociat intr-o societate noua.

9. Eliberare acte. Dupa 5 zile, Registrul Comertului va elibera actele care atesta infiintarea societatii.

10. Etapa post-infiintare SRL. Dupa ce se obtin actele de la Registrul Comertului care confirma infiintarea societatii, mai este nevoie de:
– Realizarea stampilei societatii (este necesar certificatul de inregistrare al societatii in original);
– Realizarea tipizatelor: facturier, chitantier, etc (sunt necesare copii ale actelor societatii in original, o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia)
– Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii firmei.

Costurile estimate pentru infiintarea unei firme sunt urmatoarele:
– taxa cazier fiscal 30 ron/persoana viitor asociat sau administrator;
– rezervare nume firma 72 ron;
– taxe la Registrul Comertului de aproximativ 560 ron;
– taxa notariala pentru specimenul de semnatura intre 60-120 ron;
– capitalul social poate fi de minimum 200 ron.

Procedura de infiintare a unei societati este costisitoare ca timp, fiind necesare in medie trei drumuri la sediul Registrului Comertului si investirea a peste 15 ore pentru redactarea documentatiei in cauza.
Daca optati pentru consultanta unui avocat, timpul investit de dumneavoastra va fi redus considerabil, iar demersurile se vor desfasura fara probleme.


1 comentariu

  1. Pingback: Infiintarea unei societati cu raspundere limitata pentru debutanti

Have your say