Cum sunt afectati antreprenorii de schimbarile aduse de legea 85/2014 privind procedura insolventei?

Noua lege a insolventei, legea 85/2014, a intrat in vigoare la 28 iunie 2014 si a adus modificari notabile in materia insolventei. Aceasta se succede Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 91/2013, reluand multe dintre reglementarile acesteia, ordonanta declarata neconstitutionala prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 447/2013.

De ce sunt importante schimbarile aduse de noua lege a insolventei?
Care sunt cele mai importante modificari aduse procedurii insolventei?
Cum ii afecteaza aceste modificari pe creditori si debitori?

Modificarile aduse procedurii insolventei de intrarea in vigoare a legii 85/2014 sunt de natura sa asigure fluenta desfasurarii procedurii insolventei. Aceste modificari vizeaza atat declansarea procedurii, cat si votul in Adunarea Creditorilor.

Ce trebuie sa stim daca dorim sa incepem procedura insolventei?
Pentru inceput, in ceea ce priveste instanta de judecata competenta pentru solutionarea cererii de deschidere a procedurii insolventei, spre deosebire de legea veche, unde competenta apartinea tribunalului in circumscriptia caruia isi are sediul debitorul, noua lege vine cu o completare. Conform art. 41 alin. 1, competenta pentru solutionarea cererii de deschidere a procedurii insolventei va apartine tribunalului in a carui circumscriptie si-a avut sediul principal debitorul timp de cel putin 6 luni inaintea introducerii cererii de deschidere a procedurii insolventei.

Care este valoarea prag si cat trebuie sa astepte un creditor pentru a putea cere insolventa?
O noua modificare importanta este stabilirea valorii prag de deschidere a procedurii insolventei pentru debitor sau creditor la suma de 40.000 lei, in conformitate cu art. 5 pct. 72.

Alta modificare interesanta consta in reducerea vechimii creantei pentru care creditorii pot cere deschiderea procedurii de insolventa. Daca in vechea lege, conform art. 3 pct. 6 aceasta era de 90 de zile, in noua lege, prin art. 5 pct. 20, vechimea creantei pentru care creditorii pot cere deschiderea procedurii insolventei a devenit de 60 de zile.

Ce alte noutati procedurale cuprinde noua lege a insolventei?
Prin intrarea in vigoare a noii legi, au fost aduse si modificari procedurale in ceea ce priveste inregistrarea cererii de insolventa.

Conform art. 66 alin 6, la momentul depunerii cererii de deschidere a procedurii de insolventa, serviciul de registratura va efectua verificari, din oficiu, cu privire la existenta pe rol a unor alte astfel de cereri formulate anterior de creditori. In cazul in care sunt inregistrate cereri formulate de creditori, se soluţionează cererea debitorului iar daca aceasta este admisa se dispune conexarea cererilor creditorilor, care in cazul deschiderii procedurii devin declaratii de creanta.

Daca, in intervalul de timp dintre inregistrarea si solutionarea cererii debitorului, sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de catre creditori, acestea se vor inregistra direct la cererea formulata de debitor.

Mai mult, conform art. 71 alin. 2, creditorii au un termen de 10 zile de la primirea notificarii de deschidere a insolventei de la administratorul judiciar pentru a formula contestatii la procedura insolventei.

Cum afecteaza noua lege a insolventei administratorii judiciari?
Noua lege aduce noi obligatii si pentru administratorul judiciar si judecatorul-sindic. In conformitate cu art. 59 alin. 1 si 3, administratorul judiciar va depune lunar rapoarte ale situatiei si a modului in care si-a desfasurat activitatea. La fiecare 120 de zile, judecatorul-sindic va analiza si se va pronunta legat de stadiul de desfasurare a procedurii. Totodata, daca vechea lege nu stabilea un termen fix pentru inventarierea bunurilor debitorului, prin art. 101 al legii 85/2014 administratorul judiciar are obligatia de a inventaria bunurile debitorului in interiorul unui termen fix de 60 de zile, care incepe sa curga de la data deschiderii procedurii insolventei.

Anularea actelor frauduloase, reglementata in art. 80 al legii vechi, a suferit modificari cu privire la termene. Conform art. 117, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar poate introduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea actelor sau operatiunilor frauduloase ale debitorului in dauna drepturilor creditorilor, in cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.

Ce modificari a adus noua lege in ceea ce priveste Adunarea Creditorilor?
Prin reglementarile din art. 48 alin. 1, noua lege asigura posibilitatea creditorilor de a cunoaste data stabilita pentru intrunirea Adunarii Creditorilor. Adunarea Creditorilor, se va putea intruni valabil numai daca, de la publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a convocatorului au trecut cel putin 5 zile, fiind totodata obligatorie mentionarea in cuprinsul sau a ordinii de zi a Adunarii.

Mai mult, spre deosebire de legea 85/2006, in care se prevedea ca Adunarea Creditorilor sa se reuneasca o data pe luna, prin art. 47 alin. 2 din noua lege a insolventei este reglementat faptul ca administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar poate convoca creditorii cunoscuti in cazurile prevazute expres de prezenta lege si ori de cate ori este necesar.

Art. 49 alin. 3 reglementeaza faptul ca, daca ulterior adoptarii hotararii Adunarii Creditorilor se constata, prin hotarare definitiva, ca votul a fost viciat prin introducerea sau eliminarea unei creante pentru care titularul acesteia solicitase inscrierea in tabelul de creante si daca votul astfel viciat ar fi putut conduce la adoptarea unei alte hotarari, adunarea creditorilor se reconvoaca cu aceeasi ordine de zi. Printr-o astfel de masura, noua lege rezolva probleme des intalnite in practica generate de hotararile luate de Adunarea Creditorilor luate in conditii de falsa majoritate.

Deschiderea procedurii falimentului – este afectata de noua lege a insolventei?
Cat despre deschiderea procedurii falimentului la cerere, art. 75 alin. 4 reglementeaza faptul ca titularul unei creante curente, certe, lichide si exigibile ce a fost recunoscuta de catre administratorul judiciar sau de catre judecătorul-sindic si al carei cuantum depaseste valoarea-prag poate solicita pe parcursul duratei perioadei de observatie deschiderea procedurii de faliment a debitorului daca aceste creante nu sunt achitate in termen de 60 de zile de la data luarii masurii de catre administratorul judiciar sau a hotararii instantei de judecata.


Have your say